søndag 7. november 2010

Ekstern vurdering

Uke 44 fikk vi besøk av Nettverk Nordmøre som skulle vurdere skolen vår. Tema var som nevnt tidligere: lesing i alle fag. De ble noen hektiske dager hvor alle ansatte, elever og mange foreldre skulle intervjues, dette sammen med observasjon av undervisningen. Mandag.tirsdag og onsdag gikk med til dette, mens vi på torsdag fikk presentert en rapport som ble laget på grunnlag av observasjoner, intervjuer og sikkert andre ting.
I følge rapporten var det mange ting vi var flinke til når det gjelder lesing i alle fag. Elevene kunne mange ulike strategier for å bli gode lesere. Som ventet var det også ting vi kunne ta tak i og bli enda bedre til. Vi fikk tips om å tilrettelegge og tilpasse undervisningen bedre til hver enkelt elev, ikke bare de svake, men også de sterke. Vurererne pekte også på noe som vi visste fra før, hvordan få de eldste guttene på skolen til å få lyst til å lese? Det viste seg gjennom intervju at jo eldre guttene ble, jo mindre likte de å lese. Vi har diskutert mye på hvordan vi skal få frem/bevare lesegleden hos de fleste av guttene. (En må passe på å ikke generalisere, for de gjelder jo ikke riktig alle guttene da) Dette er noe vi har lyst til å ta tak i å jobbe med fremover. Vi har allerede mange av planene klare!
Min erfaring er at det er veldig nyttig med ekstern vurdering. Flott at de kommer inn folk med andre "briller", for å se hvordan vi driver skolen. På denne måten får en utviklet både seg selv og skolen til det beste for elevene.

torsdag 30. september 2010

Læringsstrategier

Denne høsten skal skolen jeg jobber på bli vurdert eksternt. Tema er lesing i alle fag. Dette vet jeg blir spennende, lærerikt og krevende. Det er alltid spenning og følelser knyttet til det at andre skal vurdere det arbeidet du gjør. Men jeg velger å se på dette som en mulighet til å bli bedre.
Lesing i alle fag er et spennende og aktuelt tema. Læringsstrategier er med K06, løftet tydeligere frem. Lærene på skolen hvor jeg jobber har valgt ut noen læringsstrategier som vi vil fokusere ekstra mye på. Læringsstrategier er teknikker og metoder som kan hjelpe elevene til å gjøre lærestoffet til sitt eget og til å reflektere over egen læring. Siden jeg jobber på mellomtrinnet har vi valgt å fokusere på en strategi som går på førlesing, og en som fokuserer på selve teksten. Vi har også hatt et sterkt fokus på å lære elevene å skrive nøkkelord fra tekstene. Tankekart er de også kjent med. Jeg vil presisere at dette med lærinsstrategier ikke er noe nytt for elevene, dette har de selvsagt jobbet med siden de startet på skolen.
Vi har arbeidet med læringsstrategiene i nær sagt alle fag, også fag som matematikk. Det har vært interessant å se hvordan elevene har jobbet med fagtekster. De har gått til arbeidet med stor iver og entusiasme. Håpet er at denne måten å jobbe med tekster på, etterhvert skal bli en naturlig del av opplæringen. Jeg ser at mange elever har et større utbytte av tekstlesingen når de jobber på denne måten. De må lese teksten på en annen måte enn tidligere, og deres evne til refleksjon kommer tydeligere frem. 

mandag 22. februar 2010

Vinterferie

Da er første dag av vinterferien over. Den har eg nytta til å skysse ungar hit og dit, det vil seie alpinbakke og andre høvelege plassar. Innimellom all køyringa har eg blogga og kommentert andre medstudentar sine bloggar. Mange flotte bloggar. Sidan oppgåva mi i norsk er ferdig skal eg nytta ferien til å gjere ferdig veiledningsdokument og praksisplan for våren. Eg har som mål å gjere unna etter kvart så det ikkje hopar seg opp. Trur denne våren blir travel. Må også kome i gang med utviklingsdokumentet snart. Er det nokon av dykk som kan tenkje seg å dele/samarbeide om spørsmåla til kunnskapsprøven. Eg har kome i mål med nesten alle, har igjen nokre om litteratur. Vi kan samanlikne dei svar og forslag til svar som vi har kome fram til. Sjåast