torsdag 30. september 2010

Læringsstrategier

Denne høsten skal skolen jeg jobber på bli vurdert eksternt. Tema er lesing i alle fag. Dette vet jeg blir spennende, lærerikt og krevende. Det er alltid spenning og følelser knyttet til det at andre skal vurdere det arbeidet du gjør. Men jeg velger å se på dette som en mulighet til å bli bedre.
Lesing i alle fag er et spennende og aktuelt tema. Læringsstrategier er med K06, løftet tydeligere frem. Lærene på skolen hvor jeg jobber har valgt ut noen læringsstrategier som vi vil fokusere ekstra mye på. Læringsstrategier er teknikker og metoder som kan hjelpe elevene til å gjøre lærestoffet til sitt eget og til å reflektere over egen læring. Siden jeg jobber på mellomtrinnet har vi valgt å fokusere på en strategi som går på førlesing, og en som fokuserer på selve teksten. Vi har også hatt et sterkt fokus på å lære elevene å skrive nøkkelord fra tekstene. Tankekart er de også kjent med. Jeg vil presisere at dette med lærinsstrategier ikke er noe nytt for elevene, dette har de selvsagt jobbet med siden de startet på skolen.
Vi har arbeidet med læringsstrategiene i nær sagt alle fag, også fag som matematikk. Det har vært interessant å se hvordan elevene har jobbet med fagtekster. De har gått til arbeidet med stor iver og entusiasme. Håpet er at denne måten å jobbe med tekster på, etterhvert skal bli en naturlig del av opplæringen. Jeg ser at mange elever har et større utbytte av tekstlesingen når de jobber på denne måten. De må lese teksten på en annen måte enn tidligere, og deres evne til refleksjon kommer tydeligere frem.