søndag 7. november 2010

Ekstern vurdering

Uke 44 fikk vi besøk av Nettverk Nordmøre som skulle vurdere skolen vår. Tema var som nevnt tidligere: lesing i alle fag. De ble noen hektiske dager hvor alle ansatte, elever og mange foreldre skulle intervjues, dette sammen med observasjon av undervisningen. Mandag.tirsdag og onsdag gikk med til dette, mens vi på torsdag fikk presentert en rapport som ble laget på grunnlag av observasjoner, intervjuer og sikkert andre ting.
I følge rapporten var det mange ting vi var flinke til når det gjelder lesing i alle fag. Elevene kunne mange ulike strategier for å bli gode lesere. Som ventet var det også ting vi kunne ta tak i og bli enda bedre til. Vi fikk tips om å tilrettelegge og tilpasse undervisningen bedre til hver enkelt elev, ikke bare de svake, men også de sterke. Vurererne pekte også på noe som vi visste fra før, hvordan få de eldste guttene på skolen til å få lyst til å lese? Det viste seg gjennom intervju at jo eldre guttene ble, jo mindre likte de å lese. Vi har diskutert mye på hvordan vi skal få frem/bevare lesegleden hos de fleste av guttene. (En må passe på å ikke generalisere, for de gjelder jo ikke riktig alle guttene da) Dette er noe vi har lyst til å ta tak i å jobbe med fremover. Vi har allerede mange av planene klare!
Min erfaring er at det er veldig nyttig med ekstern vurdering. Flott at de kommer inn folk med andre "briller", for å se hvordan vi driver skolen. På denne måten får en utviklet både seg selv og skolen til det beste for elevene.